Bokens innholdsfortegnelse

 

Innhold

    Forord....................................................................................... 9
    Menneskehetens vugge.............................................................. 11
    Et nytt land opprettes................................................................. 33
    Borgerkrigen - del 1................................................................... 59
    Borgerkrigen - del 2................................................................... 77
    Borgerkrigen - del 3................................................................... 121
    Borgerkrigen - del 4................................................................... 135
    Okkupasjon og fredssamtaler...................................................... 141
    En FN-soldat reiser hjem............................................................. 149
    Okkupasjon, gjenreising og lydrike.............................................. 157
    Syrisk lydrike............................................................................ 165
    Den andre israelsk-libanesiske krig............................................. 175
    Politisk krise.............................................................................. 187
    En politisk kabal........................................................................ 195
    Religiøst mangfold..................................................................... 197
    Turistlandet............................................................................... 201
       
    Vedlegg  
    Norske falne i UNIFIL.................................................................. 229
    Forsvarets medalje for edel dåd.................................................. 231
    Sammenlignbare tall, Libanon og Norge....................................... 239
    Hendelseskalender..................................................................... 241
    Libanesiske stedsnavn som er omtalt i boken............................... 243
    Personer som er omtalt i boken................................................... 245
    Kilder........................................................................................ 249

 

Webdesign © 2008 Andebu Web og IT