Den andre israelsk-libanesiske krig

Hizbollah ble med i regjeringen etter at syrerne trakk seg ut i 2005, men forlot regjeringen igjen da en rekke libanesiske politikere ønsket å avvæpne deres militære fløy. Hizbollah nektet fordi de mente det var mer behov for dem enn noen gang. Partiet hevdet at de hadde den eneste troverdige styrken som kunne forsvare landet mot en israelsk invasjon.

Hizbollah hadde fremdeles en sterk posisjon i sør, men motstanden i folket økte. Stadig flere ønsket å se landet klare seg med sin legitime hær. Militsen hadde behov for å forsvare sin eksistens, og satte søkelyset på israelsk okkupasjon av Shebaa Farms, områdene ved Kafar Shuba og landsbyen Ghajar, i tillegg til å ta opp kravet om frigivelse av libanesiske fanger i israelske fengsler.

 

 

Webdesign © 2008 Andebu Web og IT